>

municipiAlbons

Al bell mig de la plana empordanesa, es situa Albons, un poble amb molt per descobrir... Albons. Al bell mig de la plana empordanesa, es situa Albons, un poble amb molt per descobrir... - EMTV

Llistes de videos

Bitllets municipals

  Bitllets municipals Albons

Nuclis de Població

 • Albons, 702 habitants dins el nucli. wiki .
 • 74 habitants en habitatges disseminats.

Llocs d'interès

Capella de Sant Grau, Església

Castell d'Albons, Castell

Església parroquial de Sant Cugat, Església

Episodis històrics

Edat Mitjana

Nucli històric

L’origen del poble són les fortificacions de l’antic castell i l’església parroquial de Sant Cugat, on més tard es va formar un conjunt de cases agrupades entorn del pujol. El lloc i l’església apareixen documentats a partir del segle XII amb les formes Alburnos, Alburnis i Albornis. El castell de la població està citat a documents del segle XIII. A començaments del segle XIV el comte d’Empúries Ponç V va fer fortificar la població.

font: ca.wikipedia.org

Dades Estadístiques

Bestiar

  Aviram 93 Caps 2.009
  Bovins 138 Caps 2.009
  Cabrum 93 Caps 2.009
  Conilles 0 Caps 2.009
  Equins 7 Caps 2.009
  Ovins 1.532 Caps 2.009
  Porcins 2.501 Caps 2.009

Català

  L'entén 680 Persones 87,63% 2.011
  El sap parlar 646 Persones 83,25% 2.011
  El sap llegir 629 Persones 81,06% 2.011
  El sap escriure 510 Persones 65,72% 2.011
  No l'entén 61 Persones 7,86% 2.011

Cultius

  Fruiters 1 Ha 2.009
  Herbacis 558 Ha 2.009
  Olivera 3 Ha 2.009
  Vinya 0 Ha 2.009
  Altres 0 Ha 2.009

Impostos

  IBI Bens immobles 60.894 € de base imposable per rebut 2.018
  IPPF Patrimoni 428.768 € de patrimoni per declarant 2.007
  IRPF Persones físiques 22.079 € de base imposable per declarant 2.017

Medi Ambient

  Generació residus per càpita 1,89 Kg/hab/dia 2.018
  Recollida selectiva 59 % 2.018
  Generació residus industrials 62,47 tones 2.018

Treballadors

  Agricultura 15 Afiliats 2,68% 2.020
  Construcció 26 Afiliats 4,65% 2.020
  Indústria 11 Afiliats 1,97% 2.020
  Serveis 98 Afiliats 17,53% 2.020
  Atur 26 Aturats 4,65% 2.019

Comentaris del públic

Si teniu cap puntualització, nova informació o qualsevol cosa que creieu d'interès, no dubteu de comentar-ho 😍


Servidor Discord EMTV
Escut Albons
 • Població: 776 hab. (2020)
 • Superfície: 11,39 km²
 • Densitat: 68 hab/km²
 • Altitud: 25 m.
 • IDESCAT: 170046
 • Plànol:
 • Gentilici: albonencs
  Il·lm. Sr. Alcalde
  Joan Hostench Doñabeitia
  JxCAT
Propera Gala del Festival d'Emtevisió: Adéu-siau
Adéu-siau. Quina és la millor cançó de comiat, mentre diem adéu-siau? - EMTV

Quina és la millor cançó de comiat, mentre diem adéu-siau?

19/03/2022

Estem treballant en el web!