Video Youtube f05 Operacions matemàtiques

f05 Operacions matemàtiques. Avui expliquem com fer operacions matemàtiques bàsiques: - EMTVAvui expliquem com fer operacions matemàtiques bàsiques:

Avui expliquem com fer operacions matemàtiques bàsiques:

  • multiplica / divideix // divideix enter % mòdul (resta d’una divisió)
  • suma
  • resta

Comentaris del públic

Si teniu cap puntualització, nova informació o qualsevol cosa que creieu d'interès, no dubteu de comentar-ho 😍


Servidor Discord EMTV

Estem treballant en el web!